Cora ’t Hart

“De mensen van J&G crisiszorg zijn hier bijna altijd. Ze zijn betrouwbaar en ervaren en voelen zich verantwoordelijk. Wanneer ze zeggen dat ze komen weet je dat het goed komt. Desnoods komen Jaap en Gerrit zelf.”

Cora ’t Hart, clustermanager woongroepen, De Schutse, Kesteren

De Schutse is een reformatorische instelling die plek biedt aan 150 bewoners en cliënten voor dagbesteding. Cora ’t Hart werkt als clustermanager nauw samen met het team van J&G crisiszorg.

Naast het directe begeleiden op de woongroepen, neemt J&G crisiszorg deel aan overleggen rondom een cliënt met probleemgedrag en zoekt daarin samen met de begeleiders van het vaste team naar oplossingen.

Regelmatig overlegt Cora met de directie van J&G crisiszorg over de inzet van de freelancers. Zo wordt er een kernteam gevormd dat het beste aansluit bij de identiteit van De Schutse.

Zij ziet het team van J&G crisiszorg als mensen die sociaal zijn en zich makkelijk voegen binnen het vaste team. “Het is even rondkijken en dan gaan ze aan de slag.”