Debby Vermeulen

“De samenwerking met J&G crisiszorg richt zich op de overdracht van expertise, zowel in de uitvoering als in de ontwikkeling van beleid rondom crisiszorg. Het team van J&G crisiszorg beschikt over ervaring en expertise waar ik als teamleider graag gebruik van maak. Ze nemen niet de regie, maar vertellen hun kant van het verhaal.”

Debby Vermeulen, teamleider ’s Koonings Jaght Arnhem, SIza

Op ’s Koonings Jaght in Arnhem word J&G crisiszorg ingezet om mee te denken in het beleid rondom een nieuw op te starten crisisunit. Debby Vermeulen werkt als teamleider vier jaar samen met het team van J&G crisiszorg. “Er is hier veel vertrouwen in het team. Het zijn betrokken mensen, die professioneel werken en passie hebben. Ze nemen de moeite om een cliënt te begrijpen en zijn bereid nieuwe dingen te proberen.”

Debby ervaart in de samenwerking dat de lijnen kort zijn, zodat er snel onderhandeld kan worden. “J&G crisiszorg conformeert zich naar de opdracht. Ze denken mee, zijn kritisch en zorgen tegelijkertijd dat ik baas blijf over de casus.”