Ondernemend

De kracht van J&G crisiszorg ligt in het feit dat onze zorgverleners stuk voor stuk ondernemers zijn waardoor onze opdrachtgevers te maken krijgen met gemotiveerde mensen die zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en werken vraaggericht. J&G crisiszorg neemt deel aan overleggen rondom een cliënt met probleemgedrag en zoekt daarin samen met onze opdrachtgever naar oplossingen. Wanneer er een vraag komt waaraan wij niet kunnen voldoen, zullen wij dat altijd eerlijk zeggen. Ook zelfreflectie behoort tot een kracht van ons ondernemerschap.

Bereikbaar en flexibel

J&G crisiszorg is vierentwintig uur per dag, zeven dagen in week bereikbaar. Vanuit ons uitgebreide netwerk stellen wij kernteams samen met vaste begeleiders die herkenbaar zijn op een afdeling en onderling flexibel inzetbaar zijn. Deze kernteams overleggen regelmatig en J&G crisiszorg zorgt voor een interne overdracht waardoor alle betrokken inhoudelijk op de hoogte zijn en blijven.

‘Vanuit een zorginstelling komt de vraag voor 2-op-1 begeleiding van een cliënt. Deze cliënt vertoont grensoverschrijdend gedrag en zit daarom de hele dag op zijn kamer.
De begeleiders van J&G crisiszorg geven na een paar dagen aan dat de omstandigheden waarin de cliënt leeft ethisch niet verantwoord zijn. Hierdoor ontstaat er een meningsverschil met het vaste team dat vindt dat deze cliënt wel op deze manier begeleidt moet worden. Vanuit J&G crisiszorg wordt besloten de opdracht onder deze omstandigheden niet voort te zetten. Door nogmaals met elkaar in gesprek te gaan, stelt de opdrachtgever zijn inzicht bij en waardoor we verder konden met de samenwerking.’