Expertise uitwisseling

J&G crisiszorg heeft jarenlange ervaring in de gehandicapten zorg en heeft als taak expertise binnen  de zorg uit te wisselen.

Verslavingszorg

Als ervaren zorgverleners in de verslavingszorg komen wij regelmatig cliënten en teams tegen die vragen hebben over hoe om te gaan met alcohol en/of drugsmisbruik. J&G crisiszorg kan cliënten en teams hierin ondersteunen en adviseren. Binnen de verslavingszorg hebben wij veel ervaring met verschillende cliëntengroepen, waaronder LVG, psychiatrie en AS II problematiek. J&G crisiszorg coacht hierin teams en cliënten op locatie.

Trainingen op maat

Binnen het netwerk van J&G crisiszorg beschikken wij over gediplomeerde trainers, waardoor wij trainingen op maat aanbieden. Onder ons actuele aanbod vallen de ‘Heijkoop methodiek’ training, de training “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’. Daarnaast biedt J&G crisiszorg de cursus ‘Wat is autisme’ aan.

‘Heijkoop methodiek’

J&G crisiszorg beschikt over een aantal ervaren Heijkooptrainers. De aanleiding van een Heijkoop methodiek training kunnen vragen of zorgen zijn van allerlei aard. De Heijkoop trainer van J&G crisiszorg is voor bepaalde of onbepaalde tijd verbonden aan een team en maakt onderdeel uit van het teamoverleg.

‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’

In samenwerking met trainingsbureau Indigo hebben wij een methodiek ontwikkeld waarbij begeleiders leren preventief in te grijpen bij moeilijk verstaanbaar en/of  agressief gedrag. Belangrijke thema’s in de training zijn preventief werken en daarmee het voorkomen van agressie/moeilijk verstaanbaar gedrag, het leren scheiden van gevoel en feitelijkheid en het leren scheiden van gedrag en persoon. De trainers van J&G crisiszorg kunnen deze thema’s in de praktijk ondersteunen en samen met de begeleiders integreren in de werkzaamheden.

Starters team

Bij het opstarten van een nieuwe afdeling kan J&G crisiszorg mensen leveren die dit proces samen met de eigen medewerkers stuurt en een duidelijke structuur neerzet. De mensen van J&G crisiszorg zullen geleidelijk overdragen en uitstromen, waardoor de start van een afdeling met een vast team begint.