Diensten

J&G crisiszorg biedt diverse diensten aan op alle niveaus binnen uw organisatie. Onze zorgprofessionals respecteren uw werkwijzen en methodieken en schrijven geen wetten voor. Wanneer zij op een afdeling komen, starten zij met open vizier. Zij hebben de ervaring en het verantwoordelijkheidsgevoel die u van zelfstandig ondernemers verwacht.

Begeleiding

Bij een tijdelijk tekort aan eigen personeel gaan de begeleiders van J&G crisiszorg graag voor u aan de slag. Met de intentie een aanvulling te zijn op uw afdeling werken zij vanuit rust en veiligheid en bewaken de kwaliteit van de zorg. Door het inzetten van kernteams creëert J&G crisiszorg rust en voorspelbaarheid in het dienstrooster.

Coaching op de werkvloer

J&G crisiszorg biedt leer- en begeleidingstrajecten aan voor vaste medewerkers en teams. De trajecten zijn praktijk gericht en vinden plaats op de werkvloer onder begeleiding van een ervaren coach. Onze coachingstrajecten zijn gericht op  samenwerking. De coach ervaart samen met de vaste medewerker of het team de situatie op de werkvloer. Leerdoelen worden in het begin van het traject vastgelegd. Bij Individuele coaching wordt ingegaan op de persoonlijke ervaring van een vaste medewerker ten aanzien van haar of zijn werk. Door reflectie op de eigen werkwijze worden situaties die problemen veroorzaken inzichtelijk gemaakt en wordt er gezocht naar alternatieven. Teamcoaching heeft als doel de samenwerking binnen een team te verbeteren. De coach begeleidt het team om beter te functioneren in een moeilijke situatie of een specifieke zorgtaak goed uit te voeren. Het traject helpt het team om inzicht te krijgen in het eigen functioneren en te bepalen hoe er het meest effectief gewerkt kan worden.

Interim management

J&G crisiszorg heeft ervaren managers beschikbaar die tijdelijk een managementfunctie binnen uw organisatie kunnen vervullen. Deze interim managers worden ingezet bij een tekort aan managers, gedurende een selectieprocedure of in een crisissituatie. In samenspraak met uw organisatie zal er een traject worden uitgezet waarbinnen doelen in resultaten worden omgezet. Onze managers zijn inzetbaar op afdelingsniveau en directieniveau.

Case management

De case managers van J&G crisiszorg richten zich op de individuele zorgvraag wanneer problemen van een cliënt dusdanig complex zijn dat de eigen medewerkers deze niet meer kunnen oplossen. Onze managers maken gebruik van de expertise die J&G crisiszorg door vele consultaties in de gehandicaptenzorg heeft opgebouwd.

Zorgmanagement

Onze zorgmanagers werken vraaggericht en zijn een spil in het netwerk van verschillende disciplines rondom een zorgvraag. Signaleren, mensen bij elkaar brengen en op de hoogte houden en het uitstippelen van de juiste paden behoren tot de taken van een zorgmanager. De zorgmanager heeft en behoudt een onafhankelijke positie.