Advies en ondersteuning

J&G crisiszorg biedt diverse producten aan ter ondersteuning van locaties en afdelingen, cliënten en begeleiders.

Signaleringsplan

Signaleringsplannen helpen begeleiders te zien hoe het met een cliënt gaat en geeft ze handvaten om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Een signaleringsplan maakt zichtbaar wat voor gedrag er voorafgaat aan probleemgedrag en geeft aan hoe daar het beste op gereageerd kan worden.

Bevindingenrapport

Een bevindingenrapport betreft verbeterpunten en advies ten behoeve van locaties en afdelingen. De inhoud van dit rapport wordt, na een aantal weken meedraaien op de werkvloer, onafhankelijk gemaakt en omvat een vrijblijvend advies. J&G crisiszorg kan ondersteuning bieden bij de concrete invulling, aan de hand van een werkplan.

Werkplan

Het werkplan is een plan van aanpak met daarin omschreven doelen en/of werkhypothesen, gericht op de individuele cliënt.

Methodisch werken

Methodisch werken is een vorm van procesbesturing, waarin het gaat om een systematische en methodische aanpak van knelpunten in de werksituatie. Daarnaast is methodisch werken gericht op het streven naar handhaving van kwaliteit of verbetering van kwaliteit en professionalisering van de eigen medewerkers. Iedere organisatie heeft te maken met vragen en wensen van bewoners en daarbinnen is een medewerker vaak de vertegenwoordiger van de organisatie. Negatief of positief optreden van individuele medewerkers in een organisatie kan vergaande gevolgen hebben voor de organisatie als geheel. Bewoners lezen de kwaliteit die de organisatie levert vaak af aan de kwaliteit van de dienstverlening van een individuele medewerker. Het is voor een organisatie dus erg belangrijk er achter te komen wat de sterke en zwakke punten zijn van individuele medewerkers.  

Door methodisch werken biedt J&G crisiszorg individuele medewerkers training om zwakke punten in de zorgverlening te verbeteren (professionalisering). Daarnaast ontstaat er een reëel beeld van de wensen van bewoners en wat het beeld (imago) is dat de organisatie naar bewoners (en naar de buitenwereld) uitstraalt. Vervolgens wordt datgene wat de bewoners willen en wat de organisatie kan bieden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.