Deskundig

J&G crisiszorg biedt zorgprofessionals met ruime ervaring en kennis van zaken. Zij kunnen risico’s inschatten, zijn besluitvaardig op cruciale momenten en kunnen hun handelen inhoudelijk verantwoorden. Wanneer onze zorgprofessionals op een afdeling starten doen zij dit met een open vizier. Bestaande afspraken en begeleidingrichtlijnen worden nageleefd. We werken samen en zoeken afstemming op de locatie.

Voorbeeldfunctie

De begeleiders van J&G crisiszorg hebben een voorbeeldfunctie en zullen het vaste team feedback geven. Daarbij staan zij ook open voor feedback van de vaste begeleiders. Verbeteringen die ontstaan vanuit een gemeenschappelijk draagvlak zijn constructief en een lang leven beschoren. Bij het vinden van oplossingen zoeken we aansluiting op de reeds bestaande kwaliteiten en zullen door middel van het delen van ervaringen en het uitwisselen van kennis een start maken tot verandering en groei. Ook naar de cliënt toe hebben de begeleiders van J&G crisiszorg een open en positieve houding en kijken zij vooral naar wat iemand wel kan.

‘Een cliënt met een stoornis in het autistisch spectrum heeft ‘lunchen’ als onderdeel op zijn dagprogramma staan. De cliënt loopt met een begeleider van J&G crisiszorg mee naar de woonkamer, waar hij wordt geconfronteerd met een andere begeleider die de was staat te vouwen aan de eettafel. Hierdoor raakt de cliënt in de war en gooit de eettafel omver. In plaats van boos op hem te worden en negatieve consequenties aan zijn gedrag te hangen, begrijpen de begeleiders dat ze zijn situatie niet helder genoeg hebben neergezet. Ze herstellen dit door de tafel te dekken en geven de cliënt de ruimte om te herstellen. Daarna maken zij op een positieve manier contact met de cliënt en kunnen beginnen met de lunch. In plaats van de cliënt iets kwalijk te nemen kijken de begeleiders eerst naar hun eigen gedrag en naar de omgeving.’

Kwaliteitskeurmerk

Momenteel ontwikkelt J&G crisiszorg een kwaliteitskeurmerk. Aangezien er nog geen criteria bestaan voor bemiddelingsbureaus heeft J&G crisiszorg besloten dit zelf op te pakken. Het kwaliteitskeurmerk is een certificering van zowel de zorgprofessionals binnen J&G crisiszorg als de certificering van de onderneming zelf. Om de zorg en begeleiding  kwalitatief hoog te houden, worden de eisen die gesteld worden aan het werkniveau en opleidingsniveau vastgelegd. Daarnaast komt er van alle medewerkers van J&G crisiszorg een dossier volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Naast het kwaliteitskeurmerk realiseert J&G crisiszorg een externe klachtencommissie en zullen we een klanttevredenheidsonderzoek starten. J&G crisiszorg streeft ernaar het kwaliteitskeurmerk voor het einde van 2012 af te hebben.