Aardig

J&G crisiszorg heeft een duidelijke visie over de inhoud van kwalitatief goede zorg. In deze visie staat de cliënt centraal en niet zijn gedrag. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en ondersteunen mensen de regie uit te voeren over hun eigen leven. Dit houdt in dat wij altijd kijken naar de mogelijkheden van de cliënt. We zoeken naar de vraag die schuilt gaat achter het gedrag van de cliënt zonder dat gedrag te veroordelen.  Op deze manier laten de zorgprofessionals van J&G crisiszorg zien hoe begeleiden kan zonder te beheersen, want juist door de vraag te zien kan er gezocht worden naar oplossingen waardoor het gedrag van een cliënt uiteindelijk veranderd.

‘Op een afdeling zegt een vaste begeleider met een vragende blik: ”En jullie blijven altijd zo correct.” Hij doelt op de contactmomenten met een cliënt die luidruchtig grensoverschrijdend gedrag laat horen. De begeleider vraagt zich af hoe we dat ‘aardig doen’ volhouden terwijl de cliënt juist helemaal niet aardig doet. Volgens het uitgangspunt van J&G crisiszorg is echter niemand gemeen of onaardig voor de lol, daar zit altijd iets achter. Door naar de vraag achter het gedrag te zoeken kun je objectief en dus aardig blijven.’

Open en eerlijk

J&G crisiszorg werkt vanuit het beginsel ‘schouder aan schouder’. Wij bieden collega’s die gelijkwaardig meewerken en afstemming zoeken met de vaste medewerkers van een afdeling.  De zorgprofessionals van J&G crisiszorg zijn niet op zoek naar persoonlijke successen en kennen hun eigen grenzen en valkuilen. Door daar eerlijk over te zijn, zijn we makkelijk in de omgang. Samen met het vaste team werken we vanuit rust en veiligheid waardoor er vertrouwen ontstaat en zich mogelijkheden aanbieden tot nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Jarenlange ervaring sterkt onze overtuiging dat dit echt werkt. Tijdens het begeleiden, opleiden en coachen leggen wij de nadruk op het verhogen of het terugbrengen van het plezier in het werken met bijzondere mensen.